Over deze vertaling van de Dhammapada:

Ik heb getracht de verzen in heldere, duidelijke taal te zetten, die woorden van de Boeddha correct weergeeft. Wanneer ik door de volgorde van woorden ietwat te veranderen, een goede rijm kon vinden, heb ik dat gedaan. In een aantal verzen heb ik actief gezocht naar alternatieve vertalingen van woorden om een vers beter rijmend te maken.

In het Pali lopen de verzen volgens een bepaalde structuur: het metrum. Om deze structuur enigszins weer te geven in de vertaling heb ik getracht de zinnen van de verzen ongeveer gelijk van lengte te maken. Ik heb daarbij geprobeerd de individuele zinnen niet op een willekeurige plaats in de zin af te breken, wat een beetje amateuristische indruk geeft. Ik moest daardoor soms creatief met de bewoording of zinstructuur omgaan. Naar mijn weten heb ik daar altijd een bevredigende oplossing voor kunnen vinden, al kostte dat soms wel wat tijd.

Ik heb vele bronnen gebruikt bij het vertalen: de gebruikte Pali tekst is voornamelijk de Burmese tekst van de CSCD–ROM, soms vergeleken met de PTS versie en de Singhalese versie.

Oude vertalingen van de Dhammapada waren een belangrijke bron voor het controleren en checken van mijn vertaling. Naarmate ik de stijl, wijze van vertalen, en de nauwkeurigheid van de diverse vorige vertalers beter leerde kennen, veranderde mijn gebruik van hun vertalingen. De belangrijkste geconsulteerde oude vertalingen zijn:

 • Acharya Buddharakkhita (1985)
 • Thanissaro Bhikkhu (1997)
 • Jan de Breet & Rob Janssen (2002)
 • Miroslav Rozehnal (2001)
 • Venerable Nārada (1971)
 • Varado Bhikkhu (2005)
 • Ven. Weragoda Sarada Maha Thero (1993)
 • Peter van Loosbroek (2006)

In het begin gebruikte ik voornamelijk de bovenste drie vertalingen. Later gebruikte ik daarnaast ook de laatste vier vertalingen. Voor de laatste 100 verzen was de belangrijkste oude vertaling die van Miroslav Rozehnal's.

De volgende woordenboeken heb ik voor elk vers gebruikt:

 • PTS Pali–English Dictionary – Rhys Davis & William Stede (1921)
 • Pali Lookup Electronic Dictionary (Version 2.0)
 • Van Dale Grote Woordenboeken: Engels–Nederlands (2002).
 • Van Dale Grote Woordenboeken: Nederlands (2002).

Ik heb geprobeerd het maken van voetnoten te vermijden. Dank aan Django Vaal voor het systematisch lezen van alle versen en het geven van opmerkingen en suggesties tot verbetering. Ook Sjoerd van Leent gaf een aantal goede suggesties.

 

Dhammajoti – januari 2008vertaald door Dhammajoti - © 2008     |     Installeer het Gentium font