Het Boeddhisme

Wat is het Boeddhisme?

Het Boeddhisme is een praktische leer die advies en uitleg geeft over het leven. Het leert dat de wijze waarop men leeft van groot belang is: indien men op goede wijze leeft, zal men daardoor geluk ervaren. Het Boeddhisme beschrijft in detail waar zo'n goede levenswijze uit bestaat, en hoe men die in het eigen leven kan realiseren.

Boeddha - tekening uit ThailandHet Boeddhisme leert dat om mentaal leed en ongeluk te verminderen en in plaats daarvan geluk te ervaren, men zichzelf dient te ontwikkelen op het spirituele pad van moreel gedrag, meditatie en wijsheid. Men zal dan een spirituele groei doormaken, en met die spirituele groei komt een steeds hogere mate van innerlijke vrijheid en geluk.

Een zeer belangrijke lering in het Boeddhisme is die van de Vier Edele Waarheden. In het kort komt die lering erop neer dat het leed dat we in het leven ervaren haar oorsprong vindt in het op een foute wijze bezien van het leven, waardoor onbevredigde begeertes en verlangens in ons ontstaan. Door het cultiveren van moreel gedrag, meditatie en wijsheid, kan men dit leed verminderen en tot een einde brengen. Dat einde van al het leed wordt het Nirvana (Nibbāna) genoemd, en men zegt ook wel dat zo iemand een Verlicht persoon is.

Het Boeddhisme leert ook het belang en de heilzame invloed van diverse goede daden zoals het geven van giften, het helpen van anderen, vergeving, geduld, respect, waarheid spreken, doorzettingsvermogen en het bezien van anderen met vriendelijkheid en mededogen, waardering en gelijkmoedigheid. Het Boeddhisme is geweldloos, zonder enig excuus dat geweld, haat of moord zou kunnen rechtvaardigen. Volgens de Boeddha dient men zulke schadelijke en haatdragende staten immer te vermijden en verlaten, en men dient de goede alternatieven van vrede, vriendelijkheid en harmonie te ontwikkelen en tot volledige bloei te brengen.

Al erkent het Boeddhisme dat er vele goden en ook veel soorten goden bestaan, toch hebben deze geen essentiële rol. In het Boeddhisme streeft men naar het realiseren van innerlijke ongebondenheid en zuiverheid, en het is volgens de Boeddha niet nodig om daarnaast ook in goden te geloven, al zei hij dat goden wel bestaan en dat ze een heilzame invloed op het leven kunnen hebben. Verlichting is een innerlijke staat die de gehele wereld, inclusief goden en hemelen, overstijgt. De Boeddha onderwees zijn leer aan vele goden, want goden waarderen de innerlijke vrijheid en zuiverheid van Verlichte personen, en zijn erg nieuwsgierig naar zo iemand: 'Wat is hij? Hoe heeft hij dit bereikt?' Ook sommige goden bereikten Verlichting door het advies dat de Boeddha hen gaf.

Nadat de Boeddha op 35-jarige leeftijd Verlichting bereikte, leefde hij nog 45 jaar een wijs, behulpzaam, nuttig en vredig leven. Hij onderwees talloze mensen over de weg naar geluk, en vele mensen kozen ervoor om niet alleen zijn volgeling, maar ook een monnik of non te worden, om zo hun hele leven aan de praktijk van het Boeddhisme te kunnen wijden. De leer van het Boeddhisme, en de gebeurtenissen in het leven van de Boeddha en zijn mannelijke en vrouwelijke discipelen, staan in detail in de soetras beschreven. De soetras zijn de hoogste authoriteit betreffende de leer van het Boeddhisme: alle andere geschriften en toespraken baseren zich op de soetras en de wijsheid die daaruit voortvloeit. Indien men het Boeddhisme wilt bestuderen, is het lezen van een soetra een goede manier om dat te doen... en dan kan men later weer een andere soetra lezen. Elke soetra heeft weer een ander verhaal, een ander onderwerp, een andere omstandigheid, een ander advies.

Meer informatie over de soetras: wat is een soetra?

Of ga direct naar de soetrasdoor Dhammajoti - copyright © 2008     |     Installeer het Gentium font