SN 35:28 – Ādittapariyāya Sutta

De Vuurrede

<28> De Gezegende verbleef eens op de Gayāsīsa heuvel, nabij Gayā, samen met duizend monniken. En daar sprak de Gezegende de monniken als volgt toe: "Monniken, alles staat in brand. En wat is dat alles dat in brand staat?

Wat staat in brand, en waarmee?

"Het oog, monniken, staat in brand; vormen staan in brand; visueel bewustzijn staat in brand; visueel contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door visueel contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

"Het oor, monniken, staat in brand; geluiden staan in brand; oor-bewustzijn staat in brand; oor-contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door oor-contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

"De neus, monniken, staat in brand; geuren staan in brand; neus-bewustzijn staat in brand; neus-contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door neus-contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

"De tong, monniken, staat in brand; smaken staan in brand; tong-bewustzijn staat in brand; tong-contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door tong-contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

"Het lichaam, monniken, staat in brand; aanrakingen staan in brand; lichamelijk bewustzijn staat in brand; lichamelijk contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door lichamelijk contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

"De geest, monniken, staat in brand; gedachten staan in brand; geestelijk bewustzijn staat in brand; geestelijk contact staat in brand. En ook de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door geestelijk contact staan in brand. En waarmee staan ze in brand? Ze staan in brand met lust, met haat, met onwetendheid; met geboorte, ouderdom en dood; met verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende: zo zeg ik.

Het is genoeg geweest

"Zo ziend, krijgt een goed onderwezen edele discipel genoeg van het oog; hij krijgt genoeg van vormen; hij krijgt genoeg van het visueel bewustzijn; hij krijgt genoeg van visueel contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door visueel contact.

"Hij krijgt genoeg van het oor; hij krijgt genoeg van geluiden; hij krijgt genoeg van het oor-bewustzijn; hij krijgt genoeg van oor-contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door oor-contact.

"Hij krijgt genoeg van de neus; hij krijgt genoeg van geuren; hij krijgt genoeg van het neus-bewustzijn; hij krijgt genoeg van neus-contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door neus-contact.

"Hij krijgt genoeg van de tong; hij krijgt genoeg van smaken; hij krijgt genoeg van het tong-bewustzijn; hij krijgt genoeg van tong-contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door tong-contact.

"Hij krijgt genoeg van het lichaam; hij krijgt genoeg van aanrakingen; hij krijgt genoeg van het lichamelijk bewustzijn; hij krijgt genoeg van lichamelijk contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door lichamelijk contact.

"Hij krijgt genoeg van de geest; hij krijgt genoeg van gedachten; hij krijgt genoeg van geestelijk bewustzijn; hij krijgt genoeg van geestelijk contact. En hij krijgt genoeg van de aangename, onaangename en niet-aangename-noch-onaangename gevoelens veroorzaakt door geestelijk contact.

"Als hij er genoeg van heeft, wordt hij passieloos; passieloos, wordt [zijn geest] bevrijd; bevrijd, is er de kennis dat het bevrijd is. Hij beseft: 'Geboorte is ten einde, het religieuze leven is geleefd, wat gedaan moest worden is gedaan, er is geen verdere toestand van bestaan.'"

 

Zo sprak de Gezegende. En de monniken waren tevreden en verheugd met de woorden van de Gezegende. En terwijl deze expositie gegeven werd, werden de harten van deze duizend monniken door onthechting bevrijd van de corrupties.vertaald door Dhammajoti - © 2008     |     Installeer het Gentium font