AN 2:24 (III, 3)– Abbhācikkhana

De Gezegende Belasteren

<24> "Monniken, deze twee belasteren de Gezegende. Welke twee?

"Wie van wat niet gesproken en niet gezegd was door de Gezegende, zegt dat het wel gesproken en gezegd was door de Gezegende. En wie van wat gesproken en gezegd was door de Gezegende, zegt dat het niet gesproken en niet gezegd was door de Gezegende. Deze twee belasteren de Gezegende.

"En, monniken, deze twee belasteren de Gezegende niet. Welke twee?

"Wie van wat niet gesproken en niet gezegd was door de Gezegende, zegt dat het niet gesproken en niet gezegd was door de Gezegende. En wie van wat gesproken en gezegd was door de Gezegende, zegt dat het gesproken en gezegd was door de Gezegende. Deze twee belasteren de Gezegende niet.vertaald door Dhammajoti - © 2008     |     Installeer het Gentium font