Boeddhisme - Soetras over Meditatie

In Majjhima Nikāya, een zeer oude verzameling toespraken van de Boeddha, staan de zes meest voorname soetras (toespraken) over meditatie en het cultiveren van aandacht. Er zijn daarnaast ook nog vele kleinere soetras die over meditatie gaan, maar in de volgende soetras behandelt de Boeddha de basis:

MN 10: Satipaṭṭhāna Sutta
Aandacht Vestigen:

Over de (meditatie) onderwerpen waarop men aandacht kan richten, en hoe dat te doen.

MN 118: Ānāpānasati Sutta
Aandachtig Ademhalen:

De Boeddha geeft gedetailleerde instructie over meditatie gebaseerd op de ademhaling.

MN 19: Dvedhāvitakka Sutta
Twee Soorten Gedachten:

De soorten gedachten die in de geest op kunnen komen; en wat ermee te doen.

MN 20: Vitakkasaṇṭhāna Sutta
Het Stillen der Gedachten:

De vijf methodes om slechte gedachten uit de geest te verwijderen.

MN 119: Kāyagatāsati Sutta
Aandacht Gevestigd op het Lichaam:

Gedetailleerde instructie over meditatie met het lichaam als onderwerp, plus een beschrijving van de voordelen ervan.

MN 117: Mahācattārīsaka Sutta
De Grote Veertig:

De Boeddha legt uit hoe juiste meditatie (juiste concentratie) geïntegreerd is in het gehele spirituele pad.

meditatie soetra boeddhisme

door Dhammajoti - copyright © 2008     |     Installeer het Gentium font