Boeken

Nederlandse suttas

Wie Nederlandse vertalingen van suttas van het Pali Canon in boekvorm wil lezen of bezitten, kan zich richten tot de Nederlandse vertalingen uitgegeven door Uitgeverij Asoka:

  • Aldus sprak de Boeddha — Bloemlezing uit de Pali-canon — Door Jan de Breet en Rob Jansen; Uitgeverij Asoka; 2007.
  • Dīgha Nikāya — De verzameling van lange leerredes — Door Jan de Breet en Rob Jansen; Uitgeverij Asoka; 2001.
  • Majjhima Nikāya — De verzameling van middellange leerredes — Door Jan de Breet en Rob Jansen; Uitgeverij Asoka; 2004/2005; 3 delen.
  • Khuddaka Nikāya: Sutta Nipata en Dhammapada — Door Jan de Breet en Rob Jansen; Uitgeverij Asoka; 2002.
  • Khuddaka Nikāya: Khuddaka-Patha, Udana, en Cariyapitaka — Door Jan de Breet en Rob Jansen; Uitgeverij Asoka; 2007.
  • Khuddaka Nikāya: Therigatha/Theragatha — Verzen van monniken en nonnen — Door Ria Kloppenborg; Uitgeverij Asoka; 2000.

De volgende twee geschriften zijn wel oud, maar van latere origine dan de suttas:

  • Jatakas — Ongrijpbaar is de Ganges (Wedergeboorteverhalen van de Boeddha) — Door Tonny Kurpershoek-Scherft; Uitgeverij Asoka; 2002.
  • Milindapanha — De vragen van Milinda — Door Tonny Kurpershoek-Scherft; Uitgeverij Asoka; 2002.

Engelse Suttas

De meest voorname Engelse vertalingen van suttas uit het Pali Canon (vertaald door M. Walshe en Bhikkhu Bodhi) worden uitgegeven door Wisdom Publications.

Geschiedenis van het Boeddhisme

Het volgende boek geeft een goede introductie tot de verschillende stromingen van het Boeddhisme, en een gedetailleerd overzicht van hoe die stromingen tot ontstaan gekomen zijn (Engelstalig):

Buddhist Religions: A Historical Introduction — Door Richard H. Robinson, Willard L. Johnson, Thanissaro Bhikkhu; Wadsworth Publishing, 5e editie, 2004.door Dhammajoti - copyright © 2008     |     Installeer het Gentium font